Den borgerliga alliansens budgetproposition 2014

Inga kungaframträdanden eller dollarregn för konsten. De offentliga medlen till bildkonst är i stort sett oförändrade när svenska regeringen lägger fram räkenskaperna för 2014.

Guldfoajén, Kungliga Operan. Foto: Alexander Kenney.
Guldfoajén, Kungliga Operan. Foto: Alexander Kenney.

Hösten är här, och så även budgettider. Medan amerikanska riksbanken Federal Reserve mot förväntningarna under onsdagen deklarerade att stödköpen av stadsobligationer och bolånegarantier fortsätter på oförändrad nivå (85 miljarder dollar per månad) låter den nederländska regeringen kung Willem-Alexander presentera landets fortsatta nedskärningspolitik och förklarar att välfärdsstaten har ersatts av ett «deltagarsamhälle». (Läs om detta och notera kungatronens storlek i brittiska The Independent.) Den svenska regeringen och finansminister Anders Borg bjuder inte på överraskningar eller absurditeter av sådant omfång, utan kritiseras av Dagens Arena för de förutsägbara skattelättnaderna för höginkomstagare, alltmedan utgifterna för bildkonstområdet i allt väsentligt verkar ligga kvar på tidigare nivåer.

I budgeten för «Kultur, medier, trossamfund och fritid» konstateras att «Konstnärsnämnden har under 2012 tagit emot fler ansökningar än någonsin tidigare, vilket visar att bidragen och ersättningarna är efterfrågade och viktiga. Ökningen av antalet ansökningar sker, liksom föregående år, främst inom internationellt kulturutbyte som blivit allt viktigare för konstnärerna.» (PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 17, s. 98, se länk här) Dock sker ingen ökning av anslagen för dessa stipendier, med undantag för en extra miljon till Konstnärsnämnden för att utveckla ett nytt internationellt utbytesprogram inom litteraturfältet. Vidare får bland annat Thielska galleriet två extra miljoner för att utveckla verksamheten (GP/TT 18/9), och en årlig uppskrivning på 3,6 miljoner tillfaller den kuriösa Myndigheten för kulturanalys, vilken beskrivs närmare i Kunstkritikks anmälan av förra årets budgetproposition.

Den samlade kulturbudgeten har enligt regeringen ökat stadigt sedan 2006, och landar 2014 på 6,8 miljarder. Mats Söderlund, ordförande för KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd), tycker inte att resonemanget om en ökning håller:

Thielska Galleriet. Foto: Tord Lund.
Thielska Galleriet. Foto: Tord Lund.

– Trots det vanliga skrytet om kulturbudgetens tillväxt ser vi att anslagen inte räcker till lika mycket kultur som tidigare. Det behövs omfattande åtgärder för att trygga hållbarheten och öka sysselsättningen i den kreativa sektorn. Vi måste börja se kulturen som en del av välfärden. Vad ska vi annars fylla våra liv med?
 
De stora nyheterna för det kommande årets budget är att 5 miljoner anslås till Statens historiska museer för förvaltningen av fornfynd, att 15 miljoner kronor går till Statens kulturråd för läsfrämjande insatser, och att 40 miljoner kronor går till digitalisering av Sveriges filmarv. Summor som avfärdas av sakkunniga i den nämnda artikeln i GP/TT 18/9, och som förstås inte ligger i närheten av de två miljarder kronor som kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tidigare utlovat till renoveringen av Kungliga Operan.

Comments