Tate Modern-curator till Göteborg

Göteborgsbiennalen 2015 curateras av Elvira Dyangani Ose, intendent vid Tate Modern, och kommer att beröra glömska och tystnad som politiska strategier.

Otobong Nkanga, Social Consequences III –Fractured (detalj), 2009–2010. Konstnären medverkade i det av Dyangani Ose curaterade projektet  Across the Board (2012–2014). © Otobong Nkanga.
Otobong Nkanga, Social Consequences III –Fractured (detalj), 2009–2010. Konstnären medverkade i det av Dyangani Ose curaterade projektet Across the Board (2012–2014). © Otobong Nkanga.

Curator för Göteborgs åttonde internationella konstbiennal 2015 blir Elvira Dyangani Ose, som arbetar som intendent vid avdelningen för internationell konst på Tate Modern.

I Tate Moderns regi har Dyangani Ose bland annat drivit projektet Across the Board (2012–2014), en tvärvetenskaplig plattform som under nedslag i London, Accra, Douala och Lagos bjöd in publiken att tillsammans med konstnärer, curatorer och studenter undersöka förutsättningarna för samtidskonst i Afrika. Med inriktning på narrativa strategier och kunskapsproduktion tematiserades den afrikanska konsten som kulturskapande fält i förhållande till den globala marknaden och det koloniala arvet.

Frågor om samtidskonstens relation till den historia som den både reproducerar och genererar är också vad Göteborgsbiennalen kommer att behandla nästa höst. Någon titel är ännu inte presenterad, men en inspiration som nämns är den haitiske sociologen Michel-Rolph Trouillot och hans kritik av den euro-amerikanska kapitalismen och kolonialismen.

Elvira Dyangani Ose. Foto: Independent Curators International.
Elvira Dyangani Ose. Foto: Independent Curators International.

Trouillots idéer kring vad som historiskt har refererats till som det «otänkbara» kommer, enligt pressutskicket, att ställas i relation till «hur olika maktsystem har använt glömska och tystnad som politisk strategi.»

Dyangani Ose var tidigare intendent vid Centro Atlántico de Arte Moderno (2004–2006) och Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (2006–2008). Sedan 2011 har hon varit drivande i arbetet med Tates inköp av samtidskonst som berör frågor om exil, ursprung och kolonialmakters inverkan på historieskrivningen. Tjänsten som intendent tilldelades hon under arbetet med en pågående doktorsavhandling vid Cornell University. Dyangani Ose har också studerat vid Universitat Politècnica de Catalunya i Barcelona.

Göteborgs internationella konstbiennal äger rum den 12 september till den 22 november 2015. Dyangani Ose är, bredvid fem män, biennalens tolfte kvinnliga curator – medcuratorer inräknade.

Comments