Statens konstråd anställer curatorer

Edi Muka och Lisa Rosendahl blir nya curatorer när Statens konstråd satsar på projekt i det offentliga rummet.

Edi Muka. Foto: Jutta Benzenberg.
Edi Muka. Foto: Jutta Benzenberg.

Statens konstråd har sedan 1937 ansvaret för permanenta utställningar och enskilda konstverk på svenska myndigheter. Nu omformas och utökas detta uppdrag om konsten i offentliga rum: Konstrådet inrättar en egen curatoriell verksamhet för att i tillfälliga projekt visa och producera samtidskonst i det offentliga rummet. Ansvariga för denna satsning blir Edi Muka, curator för Röda Sten och just nu aktuell som konstnärlig ledare för den sjunde Göteborgsbiennalen; Lisa Rosendahl, chef för Iaspis fram till årsskiftet; samt Lotta Mossum, tidigare projektledare på Statens konstråd. Mossum börjar 1 september medan Edi Muka och Lisa Rosendahl tillträder i januari 2013.

Lisa Rosendahl. Foto: Sasaki Gouwei Yang.
Lisa Rosendahl. Foto: Sasaki Gouwei Yang.

Detta innebär en stor förändring: Statens konstråd har av tradition varit en beställande organisation med externa producenter och projekt baserade på ansökningar. Nu inrättar myndigheten ett curatoriellt team och lägger tonvikten på egeninitierade projekt och egen produktion. Samtidigt betraktar man det som en fortsättning på de senaste årens arbete med gestaltning av gemensamma miljöer i relation till stadsutveckling. På Statens konstråds hemsida uttrycker de nya curatorerna sina tankar kring verksamheten, och Edi Muka tecknar konturerna av ett politiskt intensivt projekt:

Lotta Mossum. Foto: Marianne Jonsson.
Lotta Mossum. Foto: Marianne Jonsson.

– Den franske filosofen Claude Lefort har sagt «överlevnaden och utvidgningen av det offentliga rummet är en politisk fråga […] en fråga som ligger vid hjärtat av demokratin». Jag är entusiastisk över de nya möjligheter som kan uppstå genom tillfälliga konstnärliga interventioner i det offentliga rummet. Utöver att skapa ett möte med publiken kan konsten erbjuda verktyg för att utveckla fältet och fördjupa förståelsen av de varierande innebörderna av offentlighet och demokrati.

Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd, framhåller de tillträdande curatorernas erfarenheter av att arbeta med nya produktioner och i nära samarbete med konstnärer. Malm drev mellan 2007 och 2012 Mobile Art Productions (MAP), ett curatoriellt projekt som verkade för tillfälliga konstnärliga projekt i det offentliga rummet.

Comments