I Bergen har man klart det

I Klassekampen på fredag snakker direktør for Kunstmuseene i Bergen, Anniken Thue, om hvorfor museumssammenslåingen i Bergen fungerer, og hva som har gått feil med Nasjonalmuseet.

I Klassekampen på fredag snakker direktør for Kunstmuseene i Bergen, Anniken Thue, om hvorfor museumssammenslåingen i Bergen fungerer, og hva som har gått feil med Nasjonalmuseet.

Anniken Thue: «Fra starten av lot man sterke fagmiljøer gå i oppløsning ved å smøre alt sammen. Og etter det har de forskjellige aktørene latt det gå så mye prestisje i det hele, at nesten alle benytter enhver mulighet til å ta omkampen igjen og igjen. For når man mister gruppeidentiteten, mister man lojaliteten. Men misforstå meg ikke; dette er ikke de ansattes feil. Dette må styret ta på sin kappe.»

I Bergen har man klart det, Klassekampen, 7 mars, 2008

Comments