Telemarksforskning evaluerer OCA

Telemarksforskning har vunnet oppdraget om å få evaluere Office for Contemporary Art Norway. Direktør Marta Kuzma går av i juni.

Telemarksforskning ligger i Bø i Telemark.
Telemarksforskning ligger i Bø i Telemark.

I konkurranse med to andre forskningsmiljøer har Telemarksforskning vunnet oppdraget med å evaluere Office for Contemporary Art Norway (OCA). Rapporten skal være klar i august. Dette sier Marit Reutz, styreleder i OCA, til Kunstkritikk.

Telemarksforskning skal blant annet forsøke å finne svar på om OCA har realistiske ambisjoner, om ressursene utnyttes effektivt og om det eventuelt bør foretas organisatoriske endringer. Hele mandatet kan leses her. Rapporten skal overleveres styret som vil få mulighet til å kommentere før den offentliggjøres.

– Jeg antar at evalueringen publiseres i siste halvdel av august, eventuelt i starten av september – såfremt ikke departementet har gjort noen endringer i tidsrammene, sier Reutz til Kunstkritikk.

Hadde styret noen innvendinger til mandatet for evalueringen?

– Nei, styret var fornøyd med mandatet og synes det virker å være lagt opp til en god prosess. Vi nøyde oss med å presisere behovet for en ordentlig interessentanalyse – hvem er det OCA er et anliggende for? Dette for å sikre at men benytter et representativt utvalg informanter, som dekker alle aspekter ved virksomheten.

Kuzma går i juni

I september går også kontrakten til direktør Marta Kuzma ut, men hun vil i følge Reutz i praksis tre av i juni. Åpningen av utstillingen Se opp for den hellige hore: Edvard Munch, Lene Berg og frigjøringens dilemma den 28. mai blir dermed noe av det siste hun gjør som leder av OCA. Utstillingen er Norges bidrag til sommerens Venezia-biennale.

Reutz forteller at styret ønsker å legge søknadsfristen for den nye direktøren til etter at evalueringsrapporten er klar, slik at konklusjonene i den vil kunne brukes til å vurdere kandidaten.

Hvordan går dere frem for å finne en ny direktør og når vil den nye lederen være på plass?

– Kuzmas kontrakt løper til september, men hun vil i praksis tre av i juni. Tilsettelsen av ny direktør vil i beste fall finne sted sen høst, så organisasjonen vil måtte klare seg uten direktør i en periode. Vi jobber nå med utlysningstekst og en kravspesifikasjon til stillingen. I tillegg kommer vi til å gå ut til noen headhuntere for å få litt bistand i prosessen.

Kan du si noe om hvilke kvalifikasjoner den nye OCA-direktøren bør ha?

– Innholdet i utlysningsteksten må jeg komme tilbake til, da den fortsatt er under utarbeidelse. Vi kommer ikke til å foreslå noen store endringer fra tidligere utlysninger, men det er viktig å gå litt bredt ut nå for å sikre at vi har kandidater som egner seg dersom organisasjonens virksomhet skal justeres.

Vil kandidatenes internasjonale nettverk være like utslagsgivende som tidligere?

– Det er selvfølgelig avhengig av hvilke kandidater man har å velge mellom, og hva som blir konklusjonen etter vi har lest rapporten fra Telemarksforskning. Men kandidatens nettverk vil fortsatt være viktig, så mye kan jeg si.

Comments