Stadskampen kastar loss

Denna vecka sker kampanjer i flera svenska städer mot utförsäljningen av allmännyttan och krympandet av det offentliga rummet. I Stockholm finns även bildkonsten med på programmet.

1 maj-paraden Stockholm Mayday, som diskuteras på Hemliga-Trädgården torsdag 8 maj inom ramen för Stadskampsveckan.
1 maj-paraden Stockholm Mayday, som diskuteras på Hemliga Trädgården torsdag 8 maj inom ramen för Stadskampsveckan.

1971 gjorde Hans Haacke ett av sina mest berömda verk, Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 1971. Själva verket bestod av nykter dokumentation och visade dubbla rader svartvita foton på hyreshus i New York, med kompletterande uppgifter om dess ägarförhållanden och maskinskrivna dokument. Trots denna stramhet som med Hal Fosters ord (i Art Since 1900: Modernism, Antimodernism and Postmodernism, 2004) var «utan någon som helst anklagelse eller polemisk ton» så räckte det för att Guggenheim Museum skulle ställa in hela Haackes stundande separatutställning och avskeda curatorn Edward Fry. Varför? Förmodligen för att bilderna på de enorma «slumimperierna», de offentligt tillgängliga uppgifterna om dess ägarförhållanden (som Haacke inhämtat från bl a New York Public Library), och själva det faktum att fattiga människors undermåliga boende finaniserar de rikas luxuösa hem på platser som Upper East Side utgör en skandal som är outhärdlig i sig. En skandal som måste gömmas undan eftersom den trots allt utgör grunden för vårt samhällssystem.

Stadskampsveckan 2013.
Stadskampsveckan 2013.

Alltsedan Haackes censurerade utställning nådde global berömmelse har det konstnärliga undersökandet av stadens ömsom myllrande, ömsom dovt underliggande ekonomiska förhållanden –  fastighetsspekulation och segregation, stadsdelspolitik och gentrifiering, etc. – utgjort något som nästan kan liknas vid en konstnärlig subgenre. (Se till exempel denna artikel om de nya konstnärsinitiativen i Hökarängen.) Det är därför inte förvånande att en rad olika konstnärliga projekt återfinns i programmet för den så kallade Stadskampsveckan som pågår just nu, ett evenemang som i flera svenska städer mobiliserar mot utförsäljningen av allmännyttiga bostadsföretag, polisens REVA-projekt («Rättssäkert och Effektivt Verkställighetsarbete»; ett nytt, aggressivt tillvägagångssätt för att utvisa personer utan uppehållstillstånd, kritiserat för bland annat rasprofilering i olika stickprovskontroller) och galleria-byggandets krympande av det offentliga rummet.

Medan Rätt att bo arrangerar paneldiskussion på TUR-teatern i Kärrtorp om de nya «renovräkningarna» (omfattande renoveringar av miljonprogrammen som leder till höjda hyror, så att hyresgästerna inte kan flytta tillbaka), så högläser Söderorts Institut för Andra Visioner (SIFAV, en grupp bestående av studenter från Konstfack och Södertörns Högskola) sin tidning på torget i Hökarängen, i ett projekt om visuella tecken på stadsförnyelse och privatiseringar i Hökarängen, Högdalen och Hagsätra.

Och medan Sthlm Maydays oortodoxa första maj-parad – som utan gemensamma paroller men i tusenden och på ett historiskt vis lämnade tullarna och tog sig över Liljeholmsbron till den andra sidans grönare gräsmattor – ska diskuteras på Hemliga Trädgården i Midsommarkransen, så visar Konsthall C filmen The Forgotten Space (112 min, 2010) av Allan Sekula och Noël Burch. Denna film utgör fortsättningen på Sekulas magnifika projekt Fish Story, där havet och hamnen framträder som ett bortglömt och samtidigt mycket välanvänt utrymme för global distribution och internationella kapitalflöden. Det kan tyckas ironiskt att Konsthall C går till sjöss mitt under en vecka tillägnad staden. Men som Sekula skiver i boken Fish Story:

Still from Allan Sekula & Noël Burch, The Forgotten Space, 2010.
Still from Allan Sekula & Noël Burch, The Forgotten Space, 2010.

«What one sees in a harbour is the concrete movement of goods. This movement can be explained in its totality only through recourse to abstraction. Marx tells us this, even if no one is listening anymore. If the stock market is the site in which the abstract character of money rules, the harbor is the site in which material goods appear in bulk, in the very flux of exchange. Use values slide by in the channel; the Ark is no longer a bestiary but an encyclopedia of trade and industry. This is the reason for the antique mercantilist charm of harbors. But the more regularized, literally containerized, the movement of goods in harbors, that is, the more rationalized and automated, the more the harbor comes to resemble the stock market.»

* Programmet för Stadskampsveckan i dess olika städer finns här.
* SIFAV släpper sin tidning på torget i Hökarängen onsdag 8/5 kl. 17.00-19.00
* The Forgotten Space visas lördag 11/5 och söndag 12/5 2013, kl 18.00 på Konsthall C

Comments