Sier opp intendant

Leif Magne Tangen er oppsagt fra sin stilling som intendant ved Tromsø Kunstforening.

 Rosa Barba, Outwardly from the Earth's Centre, på Tromsø Kunsforenings flaggstang, mai 2015. Foto: Tromsø Kunstforening.
Rosa Barba, Outwardly from the Earth’s Centre, på Tromsø Kunstforenings flaggstang, mai 2015. Foto: Tromsø Kunstforening.

Leif Magne Tangen er oppsagt fra stillingen som intendant ved Tromsø kunstforening. Tangen har vært intendant ved kunstforeningen siden mai 2014, da han tiltrådte det som var en fireårig åremålsstilling. Verken Tangen eller styreleder Stein Windfeldt vil uttale seg om hva som var årsaken til oppsigelsen. Windfeldt bekrefter at de har en pågående personalsak i Tromsø Kunstforening, men vil ikke kommentere denne nærmere.

Av en pressemelding sendt ut av Norsk kuratorforening i anledning oppsigelsen tidligere i dag, virker det som oppsigelsen kan bunne i en vanskelig økonomisk situasjon. Kuratorforeningen uttrykker en generell bekymring for situasjonen ved kunstforeninger og kunsthaller i Norge, og for den økende kritikken mot de kunstfaglig ansatte ved disse institusjonene. Pressemeldingen avrundes med en oppfordring til Tromsø Kunstforenings styre om å «ha is i magen» og «ta profesjonelle valg som ikke går på bekostning av kunstfaglig kompetanse».

Windfeldt opplyser til Kunstkritikk på epost at kunstforeningen er helt enig i synspunktene kuratorforeningen presenterer, og at det ikke er noen ting i denne saken som rokker ved ambisjonene om å jobbe målrettet og langsiktig for å videreutvikle seg som en viktig kunstforening med et høyt kunstfaglig nivå.

Comments