Resultatene av leserundersøkelsen 2009

Ni av ti lesere mener kunstkritikk.no er et viktig forum for norsk kunstliv.

Ni av ti lesere mener kunstkritikk.no er et viktig forum for norsk kunstliv.

Kunstkritikk.no gjennomførte i perioden 10–20. august en leserundersøkelse som var åpen for alle interesserte. Med totalt 330 svar – 33 svar i gjennomsnitt per dag – er vi svært fornøyde med responsen. Dette er en god hjelp i vårt arbeid med å planlegge nettstedets framtid!


Leserundersøkelsen viste at 55% av våre lesere er kvinner – et ikke uventet resultat for en kunstpublikasjon. 87% av leserne er mellom 20 og 50, med hovedvekten, 37%, mellom 30 og 40 år. En overveldende del av leserne bor i Oslo-området – 55%. Svært få, kun 11% bor utenfor Norge. 75% av leserne tilhører samtidskunstens harde kjerne, dvs. kunststudenter, kunstnere, kuratorer og kritikere.

Alle disse resultatene må forstås i lys av det sannsynlige faktum at det er kjerneleserne – de som har et spesielt engasjement i forhold til nettstedet – som har tatt seg tid til å svare på leserundersøkelsen. De fleste av disse kjerneleserne – 48% – besøker nettstedet ukentlig.

#

Leserne svarte på hva de synes om kunstkritikk.no slik det er i dag. Da svarte de fleste at de er godt fornøyde med kvaliteten på kritikken og aktueltsakene. 66% av leserne svarte at de synes kvaliteten på kritikken er svært god eller god. Leserne er også ganske fornøyde med bildebruk og design. De er litt mer likegyldige til annonsene.

Det stoffområdet som fikk dårligst skussmål var forumet (leserinnleggene). 47% av leserne mente at det er dårlig eller svært dårlig kvalitet på dette stoffet. Kun 9% av leserne mente forumet (leserinnleggene) var moderert på en god måte. Samtidig mente 60% av leserne at forumet er viktig for nettstedet. Mange valgte også å fokusere på forumet i de fritt avgitte kommentarene (se under). Alt i alt er dette svar som er i overensstemmelse med redaksjonens oppfattelse og kunstkritikk.no har derfor allerede besluttet å foreta en mer aktiv redigering av leserinnleggene i framtiden. Se egen sak om dette her.

#

Leserne ble videre bedt om å kommentere hvor godt kunstkritikk.no oppfyller målsettingen med nettstedet. Her var hele 89% helt eller delvis enig i at kunstkritikk.no er et viktig forum for norsk kunstliv og 69% mente nettstedet har bidratt til å heve nivået på norsk kunstkritikk. Færre mente vi har en god balanse mellom hvilke geografiske områder vi dekker. Her svarte kun 40% at vi opprettholdt en god balanse. 81% av leserne mener nettstedet er interessant for fagfolk, mens kun 51% av leserne mener nettstedet er interessant for et bredt, kulturinteressert publikum. Dette tyder på at vi når målgruppen men at vi kan gjøre mer for å nå bredere ut.

Leserne ble også bedt om å svare på hvilke journalistiske sjangere kunstkritikk.no bør prioritere framover. Her ble kunstkritikk naturlig nok framhevet som det viktigste, men også kommentarer, nyheter/aktueltsaker og intervjuer ble prioritert av leserne. Det er verd å merke seg at foto- og videoreportasjer, som er blitt viktigere på nettet generelt, er lite viktige for leserne av kunstkritikk.no. Vi vil likevel gjøre forsøk framover med denne typen stoff.

#

Leserne mente videre at kunstkritikk.no bør prioritere samtidskunst framfor moderne/historisk kunst. Dette er i overensstemmelse med nettstedets mandat. Overraskende mange mente at kunstkritikk.no bør skrive om visuell kultur/populærkultur. Færre mente det var viktig at kunstkritikk.no skriver om film, litteratur og scenekunst.

Undersøkelsens største overraskelse kom kanskje når leserne skulle prioritere geografiske stoffområder. På tross av at 55% av leserne bor i Oslo-området så mente de fleste at kunstkritikk.no skulle prioritere internasjonalt stoff. Nest flest stemmer her fikk norsk stoff, med nordisk stoff på en god tredjeplass. Det leserne var minst interessert i var stoff fra Oslo og andre norske storbyer. Dette er et interessant svar og kunstkritikk.no vil søke økte ressurser for å kunne dekke flere internasjonale begivenheter i framtiden.

#

Av andre kunstnettsteder svarte mange lesere at de besøker Artforum, Frieze, E-flux og ArtReview. Av norske nettsteder ble særlig Billedkunst, Underskog, Gali Blog og Artscenetrondheim nevnt flere ganger. I Norden ble både kunsten.nu, konsten.net, kopenhagen.dk og vilks.net nevnt mer enn en gang.

Her er til slutt noen av kommentarene vi fikk inn. Igjen: tusen takk for svarene – vi håper dere følger nettstedet framover og opplever at vi forbedrer oss i tråd med det dere ønsker og forventer!

Jonas Ekeberg
ansvarlig redaktør

 • «Svært viktig side som formidler stoff om samtidskunst på norsk. Bra med utfyllende tekster, ikke bare korte som i dagspressen. Bra med mange gode skribenter samt at det er mulig for mindre erfarne å prøve seg.»
 • «Synes ofte at kommentarene er useriøse og tullete. Når da skribent svarer, detter gjerne skribent ned på samme nivå, noe som jeg oppfatter som useriøst. Ellers håper jeg på enda flere oppdateringer. Veldig bra side!»
 • «Jeg fulgte det første året entusiastisk med på kk, men synes nettdebattene har sunket i kvalitet og stedet har til tider blitt oversvømt av vissvass – da dalte interessen.»
 • «Hev det faglige nivået, ikke bli populistisk. Tørr å være smal.»
 • «Synes kunstkritikk.no er best på nyheter og småstoff. Gjerne mer journalistisk vinkling (men ikke på bekostning av akademisk kvalitet). Gjerne kortere kritikker, gjerne en fast stab så man blir kjent med skribentene, men liker godt en blanding av kjente og ukjente skribenter.»
 • «Ønsker en fyldigere dekning av kunsten utenfor oslo. Ønsker meg skarpe, presise kritikker av utstillinger. Kunstkritikk bør konsentrere seg om samtidskunsten og bli best på det fremfor å bli en vag hybrid som vasser i alt av såkalte kunsteriske utrykk!»
 • «Kunstkritikk.no må bli flinkere til å inkludere andre kunstutrykk enn bare mainstream samtidskunst. Dekningen av f.eks. nymedial kunst er altfor dårlig.»
 • «Som kunstkritikkstudent har jeg benyttet meg av stedet ofte og finner alltid gode og saklige artikler her – dere er viktige for kunstområdet!»
 • «Chatten må modereres. Fraværet av redaksjonell inngripen i mobbekampanjer og useriøse innlegg har ødelagt sidene. Lykke til!»
 • «Flere tekster, oftere påfyll. Rydigere layout, der kommentarer (som Skylstad sin nyeste), kritikker, essays legges på ulike steder på siden. I tillegg bør det lages eget sted layoutmessig for korte omtaler og småtekster. En side med flere frontede saker samtidig, i ulike rammer på siden, der de ulike typene av tekst oppdateres fortløpende og i ulik takt, vil virke mer dynamisk og spennende. Mer populærkulturanalyser!»
 • «Bli best på en ting: samtidskunst. Ikke utvid stoffområdene. Vær nådeløs og ikke ta med personkritikker. Her mister dere lesere fra andre fagområder.»
 • «For lange kritikker egner seg dårlig på nett.»
 • «Hei! Flott at det går an å skrive inn sin mening. Vi satt akkurat og snakket om kunstkritikk.no her på kontoret. Det vi er enige om er det bidro til flere kritikker av norske utstillinger etter oppstarten, men den norske kunstkritikken er likevel ikke bedre stilt nå enn for fem år siden. De kritikerne som bidrar klarer ofte ikke å komme med nye poenger, det virker rett og slett som om de ikke har lært noe av å se på samtidskunst i fem år. Det er synd. Av de ”nye stemmene” som har sluppet til har de fleste bare skrevet en kritikk og så forsvunnet, og dermed har ikke de heller bidratt stort. Og debattene blant leserne har virkelig aldri bidratt til noe som helst. Hvis kunstkritikk.no skal fungere etter hensikten, å utvikle nye stemmer i norsk kunstoffentlighet, må redaksjonen følge opp skribentene bedre og hjelpe dem til å stille gode og relevante spørsmål om viktige utstillinger og andre emner. Så er det bare å håpe at det finnes noen med nok hjerte og hjerne innabords til å produsere de gode tekstene. Og at ikke de påfølgende debattene tar bort hele lesergleden.»
 • «Jobb mer med tekstene, på alle nivåer, fra korrektur, upresise formuleringer til hvordan helheten er strukturert. Og all skiten i kommentarfeltet gjør ofte at jeg slutter å følge debattene.»
 • «Boris Groys sa i et intervju i Frieze for en tid tilbake at det idag ikke spiller noen rolle hva en kunstkritiker skriver om en kunstner. Kunstneren annerkjennes i kraft av å bli omtalt, og kritikeren skriver primært for å fremheve sin egen (litterære) stemme. Dette slår meg å være en adakvat beskrivelse av en god skjærv av kunstkritikk.no’s skribenter. Jeg skulle gjerne sett flere kritikere som aktivt går inn for å forstå kunstnerens anliggende, fremfor å brande sitt eget navn.»
 • «Nettstedet bør oppdateres oftere og til nå virker det litt tilfeldig hva som anmeldes/skrives om.»
 • «Linkene dere hadde til omtaler av Venezia-biennalen var meget nyttige. Generelt er slike ting bra. Jobb aktivt med å dyrke frem gode kritikere. Ser gjerne en god aktualitetsdekning.»
 • «De to siste årene har kunstkritikk gradvis blitt en studentavis for akademiene – dette fremtrer på bloggingen og i det redaksjonelle stoffet og i valget av skribenter. En trist utvikling som bør snus mot faglig tyngde og et helt annet presisjonsnivå. Redaksjonen burde også tilknyttet seg kompetanse fra et kunst historisk fagmiljø slik at man kan utelukke de mest iøynefallende repitisjonene både i kunsten og resepsjonen av den. Tommy-skolen er med GHB-saken i sommer et tilbakelagt kapitell. Mindre gonzo, mer tyngde og tenkning bør være målet. La redaktørskiftet bli et paradigmeskifte for kunstkritikk.»
 • «Dette er i likhet med så mange andre medier for Oslo-basert, men for øvrig en glimrende informasjonskanal.»
 • «Facebook vant over myspace fordi folk måtte opptre under egen identitet. Det gjorde kommunikasjonen bedre. Noen få anonyme troll dominerer kunstkritikk.no i kommentarfeltene. Slik bør det ikke fortsette, men leserkommentarene er samtidig noe av det fine. Så behold det, men med identifkasjon.»
 • «Diskusjonstrådene må redigeres like strengt som debattspalter i dagspressen.»
 • «Jeg føler at Kunstkritikk er et unødvendig tiltak i norsk kunstverden.»
 • «Faglighet er det sikreste kortet.»
 • «Koble kunstkritikk fra Underskog. Kutte ut Youtube-klipp, fyllakommentarer og kjedsommelig selvsentrerte tekster. Mer fakta, mer kjøtt, mer teori, mer fot for den internasjonal kunstscenen. Flere kommentarer og forsøk på analyser (tendenser etc). Færre lange, ufokuserte og pratsomme tekster/strengere redigering av saker. Mindre Olsson-skole. Mindre unge, mannlige kunstnere med selvtillitt ute av proporsjon. Lykke til med å bringe Kunstkritikk ut av dette dypeste mørke av nedrig- og middelmådighet som dessverre omgir nettstedet nå.»
 • «Rediger, rediger, rediger. Vi vil ha velredigert lesestoff, framfor kvasidemokrati. Det finnes uendelig mange nettbaserte diskusjonsforum som fungerer som anonyme søplekasser, og det er ikke behov for flere. Det finnes derimot veldig få velredigerte kunstmedier.»
 • «Bra jobba. Veldig bra at dere kjører hele teksten ut i RSS-feeden slik at vi kan lese gjennom RSS-agregatorer.»
 • «Daglig publisering, mer billedreportasjer, intervjuer, aktuelle saker og mer internasjonale reportasjer = Mer & Oftere :)»
 • «Mer internasjonalt stoff!»
 • «Det er litt kjedelig at de samme skribentene skriver i alle norske kunstkritikkfora. Ta inn artikler fra utlandet også. Fler meningsgivende debatter! Som eksempel mener jeg at GHB-debatten kunne tatt en spennende vending dersom noen hadde hatt noe vettugt å si. Dersom de ikke har det, bør debatten graves ned. Forby youtube klipp.»
 • «Forumet må redigeres hardt! Kvaliteten på kritikken må opp. Tekstene må være kortere.»

Comments