Rektorn lämnar Kungliga Konsthögskolan

Måns Wrange vill inte förlänga sin tjänst som rektor på Mejan i Stockholm. Rekryteringen av efterträdare har påbörjats.

Måns Wrange.
Måns Wrange.

Kungliga Konsthögskolans rektor Måns Wrange har ett år kvar på sitt sexåriga förordnande, och har idag meddelat att han inte önskar förnya det med en ny lika lång period.

– Det finns två skäl till att jag inte önskar en andra mandatperiod. Det första är att jag vill gå tillbaka till mitt konstnärskap, säger Måns Wrange som betonar att det inte var lätt att fatta beslutet om att lämna uppdraget som rektor.

Ett andra skäl är att han erbjudits en gästprofessur på data- och systemvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

– Jag valde att tacka ja till erbjudandet på data- och systemvetenskapen då det i uppdraget ingår att bygga upp en helt ny tvärdisciplinär forskningsverksamhet i gränslandet konst, samhällsvetenskap och ny teknologi. Ett projekt som helt går i linje med hur jag har arbetat konstnärligt de senaste tjugo åren, säger Måns Wrange i ett pressmeddelande från Kungliga Konsthögskolan.

Måns Wrange har under sin tid som rektor bland annat varit med om att implentera Bolognaprocessen, valt att inte ingå i den sammanslagning av konstnärliga högskolor i Stockholm som just nu pågår (Stockholms dramatiska högskola, Operahögskolan och Dans- och Cirkushögskolan) och etablerat «långsiktiga samarbeten med bl.a. Husby och Botkyrka» för att öppna konstutbildningarna för grupper i samhället som inte tillhör den traditionella rekryteringsbasen.

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm.
Kungl. Konsthögskolan, Stockholm.

Rekryteringen av ny rektor har påbörjats. En arbetsgrupp bestående av ledamöter ur högskolans styrelse, personal och studenter har tillsatts av styrelsen. Våren 2014 utser regeringen ny rektor efter förslag från styrelsen. Sista ansökningsdag är den 18 oktober 2013.

 

Comments