OCA i overskudd

Office for Contemporary Art Norway gikk med en halv million i overskudd i 2012. Den nye styrelederen Marit Reutz bekrefter likevel at det må gjøres prioriteringer.

Marit Reutz. Foto: Norges Handelshøyskole.
Marit Reutz. Foto: Norges Handelshøyskole.

Det nye styret i Office for Contemporary Art Norway (OCA) hadde mandag sitt første styremøte. Styreleder Marit Reutz forteller til Kunstkritikk at etter styrets gjennomgang av den økonomiske situasjonen i organisasjonen fremgår det at OCA i fjor gikk med et overskudd på kr 500 000. Hun berømmer organisasjonen for innsatsen med å få orden på økonomien.

Reutz forteller også at det er funnet midler innenfor rammen av det inneværende års budsjett til å finanisere Munchprosjektet på årets Veneziabiennale, og dette vil forløpe som planlagt. Prioriteringen av Veneziabiennalen medfører imidlertid at «andre ting må gjøres på en annen måte». Hva disse endringene rent konkret vil bestå i vil først bli klart etter departementets gjennomgang av organisasjonen. Det er altså for tidlig å si noe om hva som f.eks. vil skje med utstillingene og resten av virksomheten i Nedregate på Grünerløkka.

En annen post på mandagens styremøte var tilsettingen av ny direktør når Marta Kuzmas ansettelsesperiode utløper i september. Hvilke kravspesifikasjoner som vil følge stillingsutlysningen er enda ikke avgjort, men prosessen er i gang.

OCAs lokaler i Nedre gate i Oslo. Foto: OCA / Elisabeth Weihe.
OCAs lokaler i Nedre gate i Oslo. Foto: OCA / Elisabeth Weihe.

På spørsmål om hun er kjent med kunstfeltets bekymring for en svekkelse av OCAs faglige renommé, og underskriftskampanjen til støtte for organisasjonen som UKS har satt i gang, svarer Reutz at hun kjenner til disse forholdene og konfliktene som har pågått den siste tiden, men hun fremhever at det kunstfaglige ikke er hennes primære kompetanseområde, så her må hun lene seg på de som har denne kompetansen.

– Det er organsisasjonens vedtekter som blir retningsgivende for meg som styreleder. Departementet er eier og den som bevilger penger. Jeg er interessert i å gjøre eierne fornøyd og sørge for at de føler de får igjen for de pengene som investeres, sier Reutz til Kunstkritikk.

Det nye styret i OCA ble offentliggjort den 14. februar, etter at Kulturdepartementet i desember varslet at det sittende styret ikke fikk fornyet tillit. Styret består av Marit Reutz, Thomas Gunnerud, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Marianne Heier og Mari Lending. I ettertid er det blitt klart at vararepresentantene i det nye styret er Aashild Grana, Petter Snare, Astrid Aksnessæther og Lars Finborud.

Comments