Ny nettside lanseres onsdag 7. april!

Den 7. april relanseres Kunstkritikk med ny design. Og nettsiden vil i framtiden bli oppdatert hver dag, mot tidligere 1-2 dager i uken.

 

Kjære leser!

 

Den 7. april relanseres Kunstkritikk med ny design. Den nye nettsiden skal reflektere den redaksjonelle plattformen vi har utviklet i løpet av de siste månedene. Nettstedet vil fortsatt vektlegge kritikk og kommentarstoff men vil også utnytte nettets journalistiske muligheter og bringe nyheter, intervjuer, essays og reportasjer. Det norske stoffet vil i økende grad bli supplert med nordiske og internasjonale perspektiver. Og Kunstkritikk vil i framtiden bli oppdatert hver dag, mot tidligere 1-2 dager i uken.


Kunstkritikk ble lansert i 2003 og har byttet produksjonsplattform flere ganger, sist i 2006 da vi inngikk et samarbeid med det medlemsbaserte nettstedet Underskog. Da var Kunstkritikk nedleggingstruet og dette var både en idealistisk redningsaksjon fra Underskog og samtidig en spennende løsning som ga gode muligheter for interaksjon med en viktig lesergruppe.

Med bedre ressurser og nordiske ambisjoner er det likevel naturlig for Kunstkritikk å forlate den beskyttede tilværelsen i underskogen og begi seg ut i det åpne slettelandskapet som et selvstendig, frittstående nettsted. Vi ønsker i denne sammenhengen å rette en stor takk til Bengler, som driver Underskog. Ildsjelene Alexander Staubo, Simen Svale Skogsrud og Even Westvang har gitt Kunstkritikk uunnværlig støtte, og vi har hatt et flott samarbeid i fire år.

På grunn av overflytting av databasen – vi skal blant annet ha med oss 1000-vis av leserinnlegg – blir nettsiden ikke tilgjengelig i perioden 31. mars til 6. april.

Kunstkritikks nye nettside designes av NODE Berlin Oslo.

Velkommen til nytt Kunstkritikk den 7. april!

Med vennlig hilsen
Jonas Ekeberg
redaktør

PS. Velkommen til vår lille lanseringsfest på Internasjonalen i Oslo den 7. april kl 21.00. Du er herved invitert! DS

Comments