Ny direktør på Witte de With

Etter en særegen ansettelsesprosess er Defne Ayas ansatt som ny leder for Witte de With. Hun bringer asiatiske forbindelser og performanceinteresser til Rotterdam.

Defne Ayas. Foto: Else Kramer.

Styret for Witte de With følger en særegen prosedyre ved ansettelse av ny direktør. De utlyser ikke stillingen, men ber i stedet et nettverk av kuratorer og kritikere foreslå kandidater. Etter å ha startet med en liste på 30 navn har styret for det høyt profilerte utstillingsstedet nå valgt Defne Ayas som ny direktør. Ayas tiltrer stillingen 1. januar 2012.

Defne Ayas er født og oppvokst i Istanbul, har pendlet mellom Shanghai og New York og har kuratorutdannelse fra De Appel i Amsterdam. Hun har vært med på å etablere institusjonen Arthub Asia (fra 2007) og har kuratert den omfattende performance-biennalen Performa i New York siden 2004. Som direktør for Witte de With vil Ayas i følge en pressemelding fortsatt være involvert i disse prosjektene.

Ayas etterfølger Nicolaus Schafhausen som har vært direktør for Witte de With i seks år. I et foredrag før sommeren proklamerte Schafhausen at kunstinstitusjoner burde fokusere mindre på diskursive formater som seminarer og kvaisakademiske publikasjoner og mer på utstillinger og presentasjon av kunst. Nå kan det se ut som om hans eget styre har funnet svaret på dette ved å henvende seg til en kurator som har performance som hovedanliggende.

Comments