Nok en kunstner avlyser

Ane Hjort Guttu er den tredje som trekker seg fra utstillingsprogrammet til Tromsø Kunstforening i kjølvannet av oppsigelsen av Leif Magne Tangen.

Stillbilde fra Ane Hjort Guttu og Daisuke Kosugis nye film Noone Walks This Way But I, som skulle vises på Tromsø Kunstforening i 2017.
Stillbilde fra Ane Hjort Guttu og Daisuke Kosugis nye film Noone Walks This Way But I, som skulle vises på Tromsø Kunstforening i 2017.

I et åpent brev til Tromsø Kunstforening postet på Facebook i dag, kunngjør den norske kunstneren Ane Hjort Guttu at hun avlyser sin planlagte utstilling ved kunstforeningen. Kunstforeningens styre sa nylig opp intendant Leif Magne Tangen, noe som har utløst kritikk fra flere hold, blant annet fra Norsk kuratorforening og kunstforeningens eget kunstfaglige råd.

Årsaken Guttu oppgir er ikke selve oppsigelsen, som hun ikke ønsker å ta stilling til fordi hun ikke kjenner detaljene i saken, men uttalelser styreleder ved kunstforeningen Stein Windfeldt kom med til Kunstkritikk da han ble konfrontert med at kunstnerne Jan Freuchen og Lutz-Rainer Müller trakk seg fra samarbeidet med kunstforeningen på tirsdag. Blant annet reagerer Guttu på formuleringer som: «Det finnes uendelig mye spennende kunst og kunstnere der ute, vi må heller velge noen som ønsker å samarbeide med oss.» Guttu utdyper:

Ane Hjort Guttu.
Ane Hjort Guttu.

«Det er tydelig at [Windfeldt] tror kunstfeltet fungerer på samme måte som i næringslivet, dvs. at alle er utbyttbare, og at det bare er å shoppe inn nye kunstnere. Han viser med dette utsagnet liten forståelse av at det kunstneriske samarbeidet mellom kurator og kunstner er bygget på tillit, interesse og engasjement. En kunstner som leverer en separatutstilling til Tromsø Kunstforening, leverer anslagsvis et årsverk til foreningen. Ofte er honoraret mindre enn en månedslønn. Det fordrer ydmykhet og interesse fra institusjonen, ikke likegyldige uttalelser som om kunstnere og utstillinger er varer på et marked.»

Til utstillingen planla Guttu blant annet å vise en ny film, Noone Walks This Way But I, laget i samarbeid med Daisuke Kosugi. Hennes forrige film, Tiden går, ble laget til Festspillutstillingen i Bergen i 2015 og er senere blitt vist blant annet på MoMA i New York.

Comments