Mer aktiv redigering av innlegg på kunstkritikk.no

Lesernes bidrag er en viktig del av kunstkritikk.no. Det er imidlertid ingen hemmelighet at kommentarspaltene til tider har hatt et useriøst preg. Usaklige innlegg og sjikane har vært vanlig. Dette kan ikke nettstedet leve med.

Kjære leser!

Lesernes bidrag er en viktig del av kunstkritikk.no. Det er imidlertid ingen hemmelighet at kommentarspaltene til tider har hatt et useriøst preg. Usaklige innlegg og sjikane har vært vanlig. Dette kan ikke nettstedet leve med.


Kunstkritikk.no vil derfor minne om retningslinjene for publisering:

«Debattinnlegg og kommentarer på tekster blir ikke forhåndsredigert av redaksjonen. Innlegg som på forskjellig vis bryter med god presseskikk vil bli fjernet så snart som mulig.»

God presseskikk innebærer blant annet (fra vær varsom-plakaten):

1.2. […] Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

4.12. For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.

4.16. Vær varsom med å opprette pekere fra digitale utgaver til innhold som bryter med god presseskikk.

4.17. Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

 

I tillegg til å slette innlegg som åpenbart strider mot disse retningslinjene vil redaksjonen forbeholde seg retten til en mer aktiv redigering av kommentarspalten enn det som tidligere har vært praksis. Dette gjør vi for å framheve det som er faglig relevant og interessant. I spalten «Aktuelt» formidler vi nå korte kunstnyheter via vår Twitter-konto. Her har vi skrudd av kommentarmuligheten fordi det ikke er mulig å skille de ulike nyhetene fra hverandre. Disse nyhetene kan kommenteres på Twitter.

Kunstkritikk.no har som målsetting at ulike stemmer skal komme fram. Bidragsytere som publiserer en rekke innlegg om samme tema må derfor regne med å få enkelte av bidragene slettet. Vi håper på forståelse for dette. Hensikten er å skape en best mulig leseropplevelse for flest mulig.

Jonas Ekeberg
redaktør

Les hele vær varsom-plakaten her

Comments (2)