Marta Kuzma till Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolans styrelse föreslår idag curatorn Marta Kuzma som rektor för skolan. Kuzma har tidigare varit chef för Office for Contemporary Art Norway (OCA).

Marta Kuzma og Matias Faldbakken i samtale under åpningen av Documenta 13.
Marta Kuzma och Matias Faldbakken i samtal under invigningen av Documenta 13.

Det är nu klart att Kungl. Konsthögskolans styrelse föreslår curatorn Marta Kuzma som ny rektor för skolan. Beslutet fattas sedan av regeringen, som i allra flesta fall bekräftar föreslagen kandidat. Kuzma, tidigare långvarig och kontroversiell chef för Office for Contemporary Art Norway (OCA), efterträder isåfall Måns Wrange och blir den första rektorn som inte själv är konstnär. I ett pressmeddelande från konsthögskolan betonar hon vikten av att formulera visioner och bygga en gemenskap:

– I am very happy to have been chosen to lead Kungl. Konsthögskolan as Vice Chancellor in the years ahead. I believe that leading an art institution today must be creative in character, visionary in formulation, critical in structure and acumen, but more importantly generous in terms of community building wherein the rektor plays a pivotal role in catalyzing that community. This implies fostering a cooperative relationship with the institution as a whole – the students, the faculty, the teachers, the administration – in an effort to strengthen the school as a vigorous and self-conscious institution.

Kunstkritikk har tidigare rapporterat om rektorstillsättningens korta lista med de tre kandidaterna Peter Hagdahl, Marta Kuzma och Johan Scott. I det sammanhanget stack Kuzma ut som curator och ickesvensk i jämförelse med de lokalt förankrade konstnärerna Hagdahl och Scott som båda tidigare har undervisat på skolan. Det slutgiltiga valet stod enligt uppgifter från skolan mellan Kuzma och Scott, där Kuzma ska ha haft ett samlat stöd från studenter, doktorander, professorer och övrig personal.

Marta Kuzma (f. 1964 i USA) är curator och kritiker, deltog i det curatoriella teamet under Carolyn Christov Bakargiev för Documenta 13, har varit co-curator för Manifesta 5 och ansvarig för utställningsprogrammet på International Center of Photography i New York. Hon har bland annat skrivit för Radical Philosophy, Afterall, Artforum, Art Review, Flash Art och Mousse. Kuzma var senast chef för Office for Contempary Art Norway (OCA) 2005-2013, och är nu verksam som professor i konstteori vid Instituto Universitario di Architettura di Venezia och som gästprofessor vid Universita Bocconi, Milano.

Från utställningen Whatever Happened to Sex in Scandinavia? som Kuzma kurerade under sin tid på OCA, 2008-2009. Foto: Vegard Kleven.
Från utställningen Whatever Happened to Sex in Scandinavia? som Kuzma kurerade under sin tid på OCA. Foto: Vegard Kleven.

Uppdaterat 20.02.2014, 10:36.

Comments