Kunstkritikk tilbake til start

Med dagens budsjett fra kulturminister Anniken Huitfeldt er tidsskriftet Kunstkritikk tilbake til start, dvs. tilbake i hendene på Norsk Kulturråd. Dermed er stabilitet byttet ut med ny usikkerhet men også nye utviklingsmuligheter for Kunstkritikk, som får følge av blant andre UKS og Fotogalleriet i overføringen av budsjettmidler fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd.

Med dagens budsjett fra kulturminister Anniken Huitfeldt er tidsskriftet Kunstkritikk tilbake til start, dvs. tilbake i hendene på Norsk Kulturråd. Dermed er stabilitet byttet ut med ny usikkerhet men også nye utviklingsmuligheter for Kunstkritikk, som får følge av blant andre UKS og Fotogalleriet i overføringen av budsjettmidler fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd.

Da Kunstkritikk i 2009 – etter tre år som forsøksprosjekt under Norsk kulturråd og ytterligere tre år med omflakkende tilværelse – endelig ble innlemmet i statsbudsjettet var det en fantastisk nyhet. Kunne det virkelig være sant? At staten skulle ta ansvar for kunstkritikken på denne måten? Det var nesten for godt til å være sant. Det mente også kritikerkolleger over hele verden som opplever reduserte muligheter for kritikerne og null interesse fra bevilgende muligheter.

Men Norge var altså annerledeslandet. Støtten til Kunstkritikk skapte en vinn-vinn situasjon. For det første fikk kunstlivet en kritisk stemme. Dette var et billig og naturlig, for ikke å si selvfølgelig grep for å følge opp de mange hundre millionene som kunstfeltet mottar i offentlig støtte hvert år. For det andre fikk kritikerne arbeidsmuligheter. Det var rett og slett honorarmidler til den aller fattigste gruppen av norske kulturarbeidere.

På statsbudsjettet for 2010 økte bevilgningen til Kunstkritikk fra 600.000 til 700.000 og vi mente vi var på god vei. Med dette som bakgrunn foretok Kunstkritikk en oppgradering av nettstedet og begynte å publisere saker hver dag. Et nordisk utviklingsprosjekt – som fortsatt er i en tidlig fase – ble også påbegynt. Vi håpet dette ville bli positivt oppfattet av Kulturdepartementet og at de ville være med oss på veien mot en sunn drift. Dette skulle innebære en sterkere redaksjon med to stillinger, høyere honorarer til skribentene og bevilgning til å styrke både den norske og den nordiske kunstkritikken.

Særlig dette med høyere honorar til skribentene ble vektlagt i vår budsjettsøknad for 2011. Vi betaler i dag 2000 kroner for en artikkel. Dette innebærer normalt rundt tre arbeidsdager for våre skribenter. Det er lett å regne ut at det ikke blir noen skikkelig lønn av dette. Til sammenligning anbefaler Norsk journalistlag at det betales 7440 kroner for en kritikk. Dette gapet ønsket vi redusere. Vi ba derfor om øket tilskudd for å øke honorarsatsene til 3000 kroner per artikkel.

Med statsbudsjettet som kom i dag er imidlertid situasjonen brått endret for Kunstkritikk og en rekke andre mindre organisasjoner på billedkunstområdet. Vi er ikke lenger inne på statsbudsjettet, med den stabiliteten og langsiktigheten som det innebærer. I stedet er virksomheten flyttet tilbake til Norsk kulturråd, med det kravet til fornyelse og utvikling som ligger der. Situasjonen er lik for viktige kunstfaglige organisasjoner som Norske Grafikere, Unge Kunstneres Samfund (UKS), Tegnerforbundet og Stiftelsen Fotogalleriet, for å nevne noen. Huitfeldt har i budsjettframlegget slått fast at vi alle skal «fredes» i to år, dvs. i 2011 og 2012. Da skal ingen av disse organisasjonene få redusert budsjett. Deretter vil det være opp til Kulturrådets kunstfaglige vurdering hvem som skal få videre støtte.

Det er i skrivende stund ikke mulig å ha for sterke meninger om hvordan dette vil slå ut. Norsk kulturråd har tradisjon for å være fødselshjelper for nye tiltak på kulturområdet – deretter skal tiltakene finne andre finansieringsformer, f.eks. på statsbudsjettet. Noe av denne usikkerheten vil nå smitte over på til nå relativt stabile organisasjoner og fagmiljøer. Fotogalleriet har for eksempel hatt statsstøtte i mer enn tyve år, og dette så inntil i dag også ut til å være fremtiden. Men underlagt Norsk kulturråds kritiske blikk kan Fotogalleriet, UKS og andre nå begynne å bekymre seg for om man når opp til den standarden kulturrådet setter.

På den annen side kan det se ut som en nødvendighet at denne overføringen av ansvar fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd også vil endre Kulturrådet. Det er jo ikke slik at Kulturrådet uten videre og etter kun en overflatisk faglig vurdering av en organisasjon med flere ansatte kan foreta drastiske kutt. Det vil skape uutholdelige arbeidsforhold i en del av kulturlivet som hittil var preget av stor stabilitet.

Uansett er dette en betydelig kulturpolitisk endring. Den politiske og prinsippielle støtten som Kunstkritikk og en rekke andre organisasjoner tidligere mottok fra Kulturdepartementet er byttet ut med en løpende kunstfaglig evaluering i Norsk kulturråd. Det kan selvfølgelig innebære et positivt element av fornyelse. Men det er også en viss sjanse for at vi vil se at virksomheter som er bygget opp over flere år vil slite for å oppnå fornyet tillit.

Comments