Husker du kunstkritikk.no?

Den 7. april 2010 ble kunstkritikk.no relansert som Kunstkritikk. Synes du forandringene har vært til det bedre? Si din mening i vår leserundersøkelse før 1. februar.

kunstkritikk.no den 29. mars 2010. Noen dager senere ble nettsiden relansert som Kunstkritikk med skjerpet redaksjonell profil, ny design og daglige oppdateringer.

Kjære leser! Har omleggingen av Kunstkritikk i april 2010 vært til det bedre? Synes du vår utvidete nordiske/internasjonale dekning er positiv? På hvilke områder synes du vi kan forbedre oss?

I august 2009 gjennomførte Kunstkritikk en leserundersøkelse som viste at ni av ti lesere mente Kunstkritikk var et viktig forum for norsk kunstliv. Vi fikk inn 330 svar i løpet av ti dager og har brukt resultatene som en del av grunnlaget for arbeidet med relanseringen av nettstedet i april 2010. Du kan lese leserundersøkelsen fra 2009 her.

Nå ønsker vi å undersøke hva leserne mener om Kunstkritikk anno 2011. Det siste året har vi nesten doblet antallet saker, fra 203 i 2009 til 404 i 2010. Dette har gitt 261.000 besøk på nettsiden, en økning på 22% fra 2009. Dette er fine resultater, men vi vil gjerne vite mer om hva dere synes slik at vi kan forbedre oss ytterligere i 2011.

Vi har forlenget svarfristen for undersøkelsen fram til 1. februar 2011. Det tillates kun ett svar per deltaker/datamaskin.

Les også lederartikkelen Kunstkritikks nordiske satsning.

DENNE LESERUNDERSØKELSEN ER NÅ STENGT.

[SURVEY2011]

Comments