Håper på bedre diskusjoner

Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst går bort fra ordningen med et nordisk kuratorteam og utlyser i stedet en stilling som sjefkurator.

Jone Kvie, Untitled (Carrier), 2006. Foto: Instvan Virag. Gjengitt med tillatelse fra Punkt Ø / Momentum 9.

Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst har utlyst stillingen som sjefkurator for den tiende biennalen i 2019. Dette er første gang Momentum går ut med en åpen invitasjon til kuratorer.

– Vi har gode erfaringer med selv å sette sammen en kuratorgruppe med representanter fra de nordiske landene. Dette har vi gjort de siste årene. Nå går vi tilbake til ordningen fra de første biennalene på 1990-tallet, da en sjefkurator fikk lov til å engasjere sitt eget team, sier direktør Dag Aak Sveinar ved Punkt Ø til Kunstkritikk.

Direktør for Punkt Ø / Momentum: Dag Aak Sveinar. Foto Morten Eckersberg.

Den niende utgaven av Momentum stengte dørene den 11. oktober og hadde da blitt sett 20.000 publikummere siden åpningen den 17. juni. Dette representerer en økning på 18% fra den forrige biennalen i 2015. De to siste utstillingene har blitt kuratert av kuratorgrupper satt sammen av Dag Aak Sveinar. Han har fått hjelp til utvelgelsen fra de nordiske kunstformidlingsorganisasjonene Frame (Finland), Iaspis (Sverige), Statens Kunstfond (Danmark), OCA (Norge) og ICA (Island).

– Vi har fulgt en tradisjon som har god forankring i de nordiske landene, med demokratisk arbeidsfordeling innad i kuratorgruppene. Dette har gitt oss tilgang til den kunstneriske kompetansen hos kuratorene, som har vært høy. Men det har også vært krevende. Det har vært mange sterke og selvstendige stemmer, og det har gjort at arbeidet har tatt tid. Ved å ansette en sjefkurator som får velge sitt eget team ønsker vi å bedre fokus og effektivitet, samtidig som vi håper å legge til rette for en tydeligere utstillingsdiskurs. Vi tror biennalens tema kan bli lettere å adressere når man har en enkeltperson i ledelsen for kuratorgruppen, sier Aak Sveinar.

Kuratorgruppe 2015: Birta Gudjonsdottir, Jonatan Habib Engqvist, Toke Lykkeberg, Stefanie Hessler. Foto: Ingeborg Øien Thorsland. Gjengitt med tillatelse fra Punkt Ø / Momentum 8.

Hvilke egenskaper bør kuratoren for Momentum 10 inneha?

– Vedkommende må først og fremst ha kunstfaglig kompetanse, kunnskap om nordisk samtidskunst og forståelse for biennalen som format. Samtidig er det umulig å ha full oversikt på alle de faglige feltene som forventes dekket av en internasjonal biennale i dag. Derfor er det også viktig at kuratoren har en idé om hvordan han eller hun kan ta inn supplerende kompetanse i form av kuratorassistenter.

Hva innebærer det å ha forståelse for biennalen som format?

– Det innebærer blant annet å forstå biennalen som et historisk utstillingsformat, å forstå dens særegenhet når det gjelder aktualitet, omfang og higen etter å reflektere aktuelle samfunnsmessige og kunstfaglige tematikker, samt å forstå biennalen som instrumentell relasjonsbygger på alle nivå, fra det internasjonale til det lokale.

Hva er det viktigste utviklingsområdet for Momentum 10?

– Vi som produserer Momentum hvert annet år føler aldri at vi kommer dit vi skal. Vi blir aldri ferdige. Så det finnes alltid utviklingsområder. Kanskje kan man si at tekstproduksjonen har vært noe mindre viktig på de siste biennalene. Dette, og den medfølgende diskursen, er noe jeg gjerne skulle se tydeligere framhevet.

Kuratorgruppe 2017: Ulrika Flink, Jon B K Ransu, Jacop Lillemose, Ilari Laamanem, Gunhild Moe. Foto: Morten Eckersberg. Gjengitt med tillatelse fra Punkt Ø/Momentum 9.

Comments