Full krise på Kunstakademiet i København

Kunstakademiet i København er rammet av en dobbel krise. Budsjettet skal kuttes og hver syvende blir sagt opp. I tillegg fratas nå kollegiet retten til å utpeke rektor.

Rektor Mikkel Bogh frykter for kvaliteten på kunstutdannelsen i København.

Det danske kunstlivet våkner i dag til nyheten om at Kunstakademiets Billedskoler rammes av en dobbel krise. Budsjettet skal kuttes og hver syvende blir sagt opp. I tillegg fratas nå kollegiet retten til å utpeke rektor.

Den økonomiske krisen ved Kunstakademiet har i følge rektor Mikkel Bogh bygget seg opp over tid. I et brev til studentene og de ansatte beskriver han en situasjon der bevilgningene er frosset samtidig som utgiftene er øket. Nå skal skolen kutte hele 10% i budsjettet. Dette betyr blant annet følgende: Alle studiereiser skal stanses. Lokaler skal sies opp. Materialpenger inndras. Og, kanskje mest alvorlig, 6 av 45 ansatte blir sagt opp.

I en uttalelse til Politiken sier Bogh at han nå frykter for kvaliteten på utdannelsen.

I brevet til de berørte på skolen skriver Bogh følgende:

– Den kommende tiden blir vanskelig, både faglig og menneskelig. Jeg vil selvfølgelig gjøre alt jeg kan for at skadene blir minimale, men uansett hvordan man vrir og vender på det, vil det komme til å gjøre vondt.

På torsdag vil studentene på Kunstakademiet i København aksjonere mot de planlagte kuttene samt nyheten om at skolen nå mister retten til å velge sin egen rektor.

I tilleg til det økonomiske uføret er kulturminister Per Stig Møller fra Det konservative folkeparti i ferd med å stramme et politisk grep om Kunstakademiet i København. Hittil har et skoleråd stått for ansettelsen av rektor men nå ønsker imidlertid kulturministeren selv å utnevne rektor på Kunstakademiet.

På direkte spørsmål fra Politiken svarer Per Stig Møller at dette ikke er snakk om politisk styring av skolen:

– De ledelsesmessige kravene til rektorene vokser og vi går derfor bort fra det nåværende kollegiale valgsystem. Det betyr ikke at kulturministeren vil blande seg i den daglige drift av institusjonen. Det er helt klart rektors ansvar. Men vi sikrer en bredere rekruttering, sier Møller til Politiken.

Kunstkritikk vil følge opp denne saken i løpet av dagen.

Comments