Kritikken etter kunsten etter nettet

«Nettet trenger substansielle ytringer som kan strømmes, sirkuleres, deles og kommenteres.»

Jonas Ekeberg er ansvarlig redaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk.
Jonas Ekeberg er ansvarlig redaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk.

Denne våren har Kunstkritikk fulgt fenomenet post internett-kunst på nært hold. I februar, da triennalen Surround Audience åpnet på The New Museum i New York, kunne vår danske redaktør Pernille Albrethsen fortelle om en utstilling som definitivt satte en ny generasjon kunstnere på det institusjonelle kartet. Samtidig skrev Jacob Lillemose om forbindelsene tilbake til den første bølgen av nettkunst på 1990-tallet. I går kunne vi også bringe nyheten om at fenomenet blir sentralt på sommerens nordiske biennale, Momentum, som åpner i juni. I dag publiserer vi en grundig undersøkelse av fenomenet sett fra kritikkens synsvinkel. Den tyske kunstneren og forfatteren Andreas Schlaegel har på vegne av Kunstkritikk skrevet en introduksjon til temaet og intervjuet 21 nordiske og internasjonale skribenter om hvilke utfordringer de ser for kritikken i møte med den nye kunsten. Finnes det et generasjonsskifte i kritikken som tilsvarer generasjonsskiftet i kunsten, spør Schlaegel. Den London-baserte kuratoren, kunstneren og kritikeren Cedar Lewisohn svarer med den slovenske filosofen Slavoj Žižek: «Det finnes ingen eksperter lenger, bare folk med meninger. … Jeg ser på noe. Jeg skriver om det, du er uenig og skriver en kommentar under teksten. Jeg tar feil, du tar feil, hvem vet?» Kunstkritikk ble startet i 2003 og er et ektefødt barn av nettet. Men i takt med oppblomstringen av sosiale medier har vi i økende grad inntatt rollen som formidler av den klassiske kritikken. Det kan synes som en konservativ og bakvendt strategi, men det er egentlig bare en endret rolleforståelse som ligger til grunn. De sosiale mediene trenger substansielle ytringer som kan strømmes, sirkuleres, deles og kommenteres. Et sted må slike bevegelser starte. Vi forsøker å være et sted som starter bevegelser, framfor å være stedet som sirkulerer andres bevegelser. I framtiden tror vi likevel vi vil se at kritikerens utsagnsposisjon vil endre seg, om enn noe langsommere enn andre stemmer på nettet. Samtidig har vi – som mange andre marginale publikasjoner – ofte følelsen av at vi produserer tekster for et stort arkiv, ikke for en bred leserskare. Kanskje bredden i vår leserskare først materialiserer seg over en lengre tidsperiode. Eller kanskje den ikke i det hele tatt kan måles i antall lesere, men i lesernes spesisifikke posisjoner og prosjekter. En tekst skrevet for Kunstkritikk i 2015 kan bli virkelig verdifull først i 2020, når noen skriver en doktorgrad om et emne som vi har tatt opp. Slike fortellinger om «den lange halen» og det vi kan kalle presisjonspublisering er også en del av kritikken i nettets tidsalder. Jonas Ekeberg Kunstkritikk Uke 17 20-24 april, 2015 NYHETER Reportasje: Oslo Open Intervju: Institutt for degenerert kunst Notis: Marta Kuzmas planer möter motstånd Notis: Momentum uten yngre norske kunstnere Intervju: Kunstpris til Anne Katrine Dolven KRITIKK What’s Happening, Statens Museum for Kunst, København Olof Inger, Annaellegallery, Stockholm Carlos Garaicoa, Museet for samtidskunst, Oslo Dora García, Galleri F15, Moss Andreas Eriksson; Andreas Mangione, Clara Gesang-Gottowt, Henrik Eriksson; Scott Olson, Galleri Riis, Galerie Nordenhake, Nacka konsthall, Stockholm FEATURE Post-Internet Art Criticism Introduction Post-Internet Art Criticism Survey

Comments (4)