Alternativgalleriene som premissleverandører

Med What a Mess! ønsker Hydrogenfabrikken Kunsthall å markere at de alternative visningsstedene har blitt de reelle premissleverandørene innenfor samtidskunsten.

Prosjektmedarbeider Putte H. Dal i Hydrogenfabrikken Kunsthall. Foto: Laila Kongevold.

I kveld åpner den alternative kunstmessen What a Mess! i Fredrikstads nye kunsthall, Hydrogenfabrikken. Dermed får allerede veletablerte alternative kunstmesser messer som ALT_CPH i København og Supermarket i Stockholm selskap av en norsk konkurrent. Av de totalt 30 galleriene som deltar på messen, er 19 fra Norge, seks er svenske, to danske og tre finske. Fokuset er med andre ord på nordiske gallerier, men med en tydelig slagside mot den norske scenen.

Prosjektleder for Hydrogenfabrikken Trine Eriksen, og prosjektmedarbeider Putte H. Dal forteller til Kunstkritikk at valget av åpningsutstilling er et uttrykk for alternativscenens viktige posisjon:

– Hydrogenfabrikken Kunsthall ønsket et åpningsarrangement hvor vi kunne ta en nasjonal posisjon innen samtidskunsten. Vi ønsket også et åpningsarrangement hvor vi fikk vist kunsthallen for et stort kunstfaglig miljø i Norge. En kunstmesse med de kunstnerdrevne galleriene i Norden ble svaret fordi de kunstnerdrevne visningsstedene representerer et stort internasjonalt nettverk og er umulig å overse på tross av sin marginaliserte økonomiske posisjon. Man kan gå så langt som å si at kunstscenen i Norge og kanskje hele Norden, ikke lenger er drevet av frem av museene og de store visningsstedene, det er ikke lenger de som har definisjonsmakt. Kunstnerdrevne og alternative visningssteder har blitt de reelle premissleverandørene innenfor samtidskunsten.

Prosjekleder Trine Eriksen.

Av synergihensyn er det vanlig å arrangere slike alternative kunstmesser parallelt med større kommersielle messer, og også gjerne i større byer. Har dere gjort dere noen refleksjoner rundt det atypiske i å legge en kunstmesse til en liten by som Fredrikstad, og hvordan det vil påvirke messens kommersielle potensial?

– Vi ønsker å prøve ut konseptet med kunstnerstyrte gallerier da vi mener at de representerer det mest interessante på kunstscenen. Vi har i denne sammenhengen ikke vært så opptatt av det kommersielle potensialet. Vi vil teste ut flere konsepter for hallen og denne messen er et av dem. Vi anser både 2012 og 2013 som prøveår, før vi legger vår endelige profil.

Dere hevder at galleriene er håndplukkede, hvilke utvelgelseskriterier har ligget til grunn her? Hva legger dere i begrepet alternativt galleri?

– Vi gjorde research på aktuelle gallerier og så blant annet på hvem som hadde vært aktive på andre kunstmesser. I tillegg forhørte vi oss med forskjellige kuratorer, kunstnere og andre aktører om hvilke gallerier det kunne være interessant å presentere. Alle galleriene er drevet av uavhengige kunstnere eller kuratorer, altså ikke tilknyttet offentlige institusjoner. Det var vel dette som var vårt kriterium, samt at de ikke i hovedsak var kommersielt motivert.

Har dere planer om å gjenta dette, eller snakker vi om en engangsaffære?

– Det vil evalueringen vise, men ambisjonen er å utvikle dette til fast satsning.

Montering av messedesign på Hydrogenfabrikken Kunsthall. Foto: Laila Kongevold.

Comments